مصیبتی جدید به اسم طبابت تلگرامی!

مصیبتی جدید به اسم طبابت تلگرامی!
بیمار روی تخت بیمارستان است و پزشک در خانه یا در پاویون بیمارستان مشغول استراحت. این در حالی است که گاهی اوقات شرایط بیمار به گونه ای است که باید بلافاصله پزشک برای تشخیص و تجویز بالای سرش حاضر شود اما حالا که نیست چاره ای نمی ماند جز اینکه پرستاران از نتیجه آزمایش، نوار قلب یا عکس و اسکن تصویری گرفته و از طریق یکی از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام یا اینستاگرام برای پزشک ارسال کنند تا پزشک از روی عکس یا نتیجه آزمایش و بی آنکه معاینه ای در کار باشد برای بیمارش نسخه بپیچد و درمانی را تجویز کند.
به گزار …

مصیبتی جدید به اسم طبابت تلگرامی!

بیمار روی تخت بیمارستان است و پزشک در خانه یا در پاویون بیمارستان مشغول استراحت. این در حالی است که گاهی اوقات شرایط بیمار به گونه ای است که باید بلافاصله پزشک برای تشخیص و تجویز بالای سرش حاضر شود اما حالا که نیست چاره ای نمی ماند جز اینکه پرستاران از نتیجه آزمایش، نوار قلب یا عکس و اسکن تصویری گرفته و از طریق یکی از شبکه های اجتماعی مانند تلگرام یا اینستاگرام برای پزشک ارسال کنند تا پزشک از روی عکس یا نتیجه آزمایش و بی آنکه معاینه ای در کار باشد برای بیمارش نسخه بپیچد و درمانی را تجویز کند.
به گزار …
مصیبتی جدید به اسم طبابت تلگرامی!

مرکز فیلم