محدود کردن همه فضای مجازی به قانون منطقی نیست

محدود کردن همه فضای مجازی به قانون منطقی نیست
محمد مهدی فرقانی (رئیس پژوهشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی) گفت: کانال های تلگرام باوجود اینکه تبادل اطلاعات می کنند، مشمول تعریف رسانه به مفهوم خاص آن نیستند.

محدود کردن همه فضای مجازی به قانون منطقی نیست

محمد مهدی فرقانی (رئیس پژوهشکده ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی) گفت: کانال های تلگرام باوجود اینکه تبادل اطلاعات می کنند، مشمول تعریف رسانه به مفهوم خاص آن نیستند.
محدود کردن همه فضای مجازی به قانون منطقی نیست

خرید vpn توربو

کیمیا دانلود