قابلیت های نسخه جدید تلگرام +عکس

قابلیت های نسخه جدید تلگرام +عکس
تلگرام در نسخه ۳.۱۰ خود، به کاربران قابلیت پیش نویس کردن پیام ها و مشاهده تصویر در تصویر را ارایه کرده است.

قابلیت های نسخه جدید تلگرام +عکس

تلگرام در نسخه ۳.۱۰ خود، به کاربران قابلیت پیش نویس کردن پیام ها و مشاهده تصویر در تصویر را ارایه کرده است.
قابلیت های نسخه جدید تلگرام +عکس

خبر جدید