فیلم/ خاطره امام خامنه ای از اولین روز مدرسه

فیلم/ خاطره امام خامنه ای از اولین روز مدرسه
به گزارش خبرگزاری بسیج، کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی با موضوع، خاطره حضرت آیت الله خامنه ای از روز اولی که به مدرسه رفتند منتشر کرد.

فیلم/ خاطره امام خامنه ای از اولین روز مدرسه

به گزارش خبرگزاری بسیج، کانال تلگرام دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای ویدئویی با موضوع، خاطره حضرت آیت الله خامنه ای از روز اولی که به مدرسه رفتند منتشر کرد.
فیلم/ خاطره امام خامنه ای از اولین روز مدرسه

روزنامه قانون