فعالیت ۷۵ هزار داعشی در توئیتر، تلگرام و شبکه های اجتماعی

فعالیت ۷۵ هزار داعشی در توئیتر، تلگرام و شبکه های اجتماعی
رئیس پلیس فتا گفت: در نشست اخیر سازمان اینترپل گزارش مبسوطی از فعالیت ۷۵ هزار نیروی داعش در شبکه های اجتماعی توئیتر، تلگرام، فیسبوک و پروایدرهای دیگر ارائه دادیم و خواستار ورود جدی اینترپل به برخورد همه جانبه با فعالیت سایبری این گروهک تروریستی شدیم.

فعالیت ۷۵ هزار داعشی در توئیتر، تلگرام و شبکه های اجتماعی

رئیس پلیس فتا گفت: در نشست اخیر سازمان اینترپل گزارش مبسوطی از فعالیت ۷۵ هزار نیروی داعش در شبکه های اجتماعی توئیتر، تلگرام، فیسبوک و پروایدرهای دیگر ارائه دادیم و خواستار ورود جدی اینترپل به برخورد همه جانبه با فعالیت سایبری این گروهک تروریستی شدیم.
فعالیت ۷۵ هزار داعشی در توئیتر، تلگرام و شبکه های اجتماعی

اخبار دنیای دیجیتال