فضاهای مجازی برخی خانواده ها را آلوده کرده است

فضاهای مجازی برخی خانواده ها را آلوده کرده است
نماینده ولی فقیه در استان گیلان با بیان اینکه ماهواره، تلگرام، اینترنت و فضاهای مجازی خانواده های مقدس و پاک را نیز آلوده کرده است گفت: انسان های با فضیلت تحمل این وضعیت را ندارند.

فضاهای مجازی برخی خانواده ها را آلوده کرده است

نماینده ولی فقیه در استان گیلان با بیان اینکه ماهواره، تلگرام، اینترنت و فضاهای مجازی خانواده های مقدس و پاک را نیز آلوده کرده است گفت: انسان های با فضیلت تحمل این وضعیت را ندارند.
فضاهای مجازی برخی خانواده ها را آلوده کرده است

خرم خبر