فتوای ۶ مرجع تقلید درباره انتشار تصاویرخانوادگی در فضای مجازی

فتوای ۶ مرجع تقلید درباره انتشار تصاویرخانوادگی در فضای مجازی
۶ تن ازمراجع عظام تقلید درباره انتشار تصاویرخانوادگی وخصوصی درفضای مجازی فتوا دادند.
به گزارش هراز نو ،حضرات آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی ،مکارم شیرازی وسبحانی به پرسش های شفقنا درباره حکم قرار دادن تصاویر شخصی وغیرمحجبه خانوادگی در فضای مجازی پاسخ داده اند.
متن پرسش های شفقنا و پاسخ های این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است:
 بعضا دیده می شود که جوانان، تصاویر شخصی و غیر محجبه خود یا خانواده را در فضای مجازی نظیر فیس بوک یا تلگرام با دوستان خود به مشارکت می گذارند. حکم …

فتوای ۶ مرجع تقلید درباره انتشار تصاویرخانوادگی در فضای مجازی

۶ تن ازمراجع عظام تقلید درباره انتشار تصاویرخانوادگی وخصوصی درفضای مجازی فتوا دادند.
به گزارش هراز نو ،حضرات آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی ،مکارم شیرازی وسبحانی به پرسش های شفقنا درباره حکم قرار دادن تصاویر شخصی وغیرمحجبه خانوادگی در فضای مجازی پاسخ داده اند.
متن پرسش های شفقنا و پاسخ های این مراجع تقلید شیعه بدین شرح است:
 بعضا دیده می شود که جوانان، تصاویر شخصی و غیر محجبه خود یا خانواده را در فضای مجازی نظیر فیس بوک یا تلگرام با دوستان خود به مشارکت می گذارند. حکم …
فتوای ۶ مرجع تقلید درباره انتشار تصاویرخانوادگی در فضای مجازی

خرید بک لینک

wolrd press news