فایل صوتی تلگرامی برای بی آبرو کردن یک مرد + عکس

فایل صوتی تلگرامی برای بی آبرو کردن یک مرد + عکس
رکنا: مردی جوان که با انتشار فایل صوتی در شبکه اجتماعی تلگرام با تهمت دزدی قصد انتقام از یک شهروند را داشت توسط پلیس فتا شهرستان گناباد دستگیر شد.

فایل صوتی تلگرامی برای بی آبرو کردن یک مرد + عکس

رکنا: مردی جوان که با انتشار فایل صوتی در شبکه اجتماعی تلگرام با تهمت دزدی قصد انتقام از یک شهروند را داشت توسط پلیس فتا شهرستان گناباد دستگیر شد.
فایل صوتی تلگرامی برای بی آبرو کردن یک مرد + عکس