عکس/ اقامه نماز به امامت آیت الله خامنه ای در جبهه

عکس/ اقامه نماز به امامت آیت الله خامنه ای در جبهه
کانال تلگرام khamenei.ir تصویری از رهبر انقلاب منتشر کرده است. در این تصویر، نماز جماعت به امامت حضرت آیت الله خامنه ای در جبهه اقامه می شود.

عکس/ اقامه نماز به امامت آیت الله خامنه ای در جبهه

کانال تلگرام khamenei.ir تصویری از رهبر انقلاب منتشر کرده است. در این تصویر، نماز جماعت به امامت حضرت آیت الله خامنه ای در جبهه اقامه می شود.
عکس/ اقامه نماز به امامت آیت الله خامنه ای در جبهه

پرشین موزیک