عامل انتشار اطلاعات ۲۰ میلیون مشترک ایرانسل: می خواستم معروف شوم

عامل انتشار اطلاعات ۲۰ میلیون مشترک ایرانسل: می خواستم معروف شوم
ابتدای هفته بود که اطلاعات ۲۰ میلیون مشترک ایرانسل در کانال های تلگرام و فضای مجازی پخش شد. فردی با استفاده از یک ربات اقدام به انتشار اطلاعات افراد به صورت گسترده در فضای مجازی کرد.

عامل انتشار اطلاعات ۲۰ میلیون مشترک ایرانسل: می خواستم معروف شوم

ابتدای هفته بود که اطلاعات ۲۰ میلیون مشترک ایرانسل در کانال های تلگرام و فضای مجازی پخش شد. فردی با استفاده از یک ربات اقدام به انتشار اطلاعات افراد به صورت گسترده در فضای مجازی کرد.
عامل انتشار اطلاعات ۲۰ میلیون مشترک ایرانسل: می خواستم معروف شوم

آپدیت نود32 ورژن 7

مرجع توریسم