ضرغامی مشتری موسیقی خیایانی دو جوان شد

ضرغامی مشتری موسیقی خیایانی دو جوان شد
24آنلاین نوشت:عزت الله ضرغامی رئیس سابق صداوسیما در کانال تلگرام خود کلیپی از موسیقی خیابانی به همراه یک یادداشت منتشر کرد.

ضرغامی مشتری موسیقی خیایانی دو جوان شد

24آنلاین نوشت:عزت الله ضرغامی رئیس سابق صداوسیما در کانال تلگرام خود کلیپی از موسیقی خیابانی به همراه یک یادداشت منتشر کرد.
ضرغامی مشتری موسیقی خیایانی دو جوان شد

آپدیت نود 32 به تاریخ امروز

پرس نیوز