شوهرم از ارتباط کثیف من و بهروز با خبر شد / من تنها عروسک هوس بازی های او بودم

شوهرم از ارتباط کثیف من و بهروز با خبر شد / من تنها عروسک هوس بازی های او بودم
به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: این دختر 24 ساله که سانا ز نام دارد وقتی شوهرش او را طلاق داد و مرد مورد علاقه اش نیز پس از رابطه شوم با وی تنهایش گذاشت برای شکایت از آزارگر تلگرام ی به پلیس مراجعه کرد.
سانا ز به گریه گفت:در آینه هم خجالت می کشم به چشمانم نگاه کنم اصلا فکر نمی کردم روزی در چنین منجلابی فرو بروم بویژه وقتی با موسی ازدواج کردم و خیالم راحت شد سرم به زندگیم خواهد بود.
وی افزود:من دختری آرام و سر به راهی بودم همسرم در دوران عقد اصرار داشت یک گوشی تلفن همراه هوشمند بخرم او حرفش را به …

شوهرم از ارتباط کثیف من و بهروز با خبر شد / من تنها عروسک هوس بازی های او بودم

به گزارش پایگاه خبری اوشیدا: این دختر 24 ساله که سانا ز نام دارد وقتی شوهرش او را طلاق داد و مرد مورد علاقه اش نیز پس از رابطه شوم با وی تنهایش گذاشت برای شکایت از آزارگر تلگرام ی به پلیس مراجعه کرد.
سانا ز به گریه گفت:در آینه هم خجالت می کشم به چشمانم نگاه کنم اصلا فکر نمی کردم روزی در چنین منجلابی فرو بروم بویژه وقتی با موسی ازدواج کردم و خیالم راحت شد سرم به زندگیم خواهد بود.
وی افزود:من دختری آرام و سر به راهی بودم همسرم در دوران عقد اصرار داشت یک گوشی تلفن همراه هوشمند بخرم او حرفش را به …
شوهرم از ارتباط کثیف من و بهروز با خبر شد / من تنها عروسک هوس بازی های او بودم

دانلود نرم افزار جدید