شبکه های اجتماعی، به خاموش شدن آتش بیشاپور کمک کردند

شبکه های اجتماعی، به خاموش شدن آتش بیشاپور کمک کردند
ساکنان روستاهای اسلام آباد، چمران، عمویی حاجی آباد موزی، هفت پاره، پنج محل و امامزاده سیدحسین که همسایگان قدیمی شهر تاریخی بیشاپور به حساب می آیند، در کنار ساکنان شهر کازرون که از طریق تلگرام در جریان این آتش سوزی قرار گرفتند، در روزهای اخیر به کمک یگان های امدادی شتافته اند و … اشتراک گذاری

شبکه های اجتماعی، به خاموش شدن آتش بیشاپور کمک کردند

ساکنان روستاهای اسلام آباد، چمران، عمویی حاجی آباد موزی، هفت پاره، پنج محل و امامزاده سیدحسین که همسایگان قدیمی شهر تاریخی بیشاپور به حساب می آیند، در کنار ساکنان شهر کازرون که از طریق تلگرام در جریان این آتش سوزی قرار گرفتند، در روزهای اخیر به کمک یگان های امدادی شتافته اند و … اشتراک گذاری
شبکه های اجتماعی، به خاموش شدن آتش بیشاپور کمک کردند

گیم پلی استیشن