سرنوشت تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی در شورای عالی فضای مجازی

سرنوشت تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی در شورای عالی فضای مجازی
خلیج فارس: دبیر شورای عالی فضای مجازی از بررسی وضعیت شبکه های پیام رسان برخط و اعلام سیاستهای جدید شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه هایی همچون تلگرام در جلسات آتی این شورا خبر داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ بحث بر سر نحوه فعالیت نرم افزارهای ارتباطی در ایران موضوع جدیدی نبوده و طی دو سال گذشته بارها و بارها این مسئله از سوی نهادهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
دراین میان با وجود اینکه در گذشته به طور معول با این شبکه ها به شیوه سلبی برخورد شده و فعالیت آنها محدود می شد دولت جدید تلاش …

سرنوشت تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی در شورای عالی فضای مجازی

خلیج فارس: دبیر شورای عالی فضای مجازی از بررسی وضعیت شبکه های پیام رسان برخط و اعلام سیاستهای جدید شورای عالی فضای مجازی درباره شبکه هایی همچون تلگرام در جلسات آتی این شورا خبر داد.
به گزارش«خلیج فارس» به نقل از ایسنا؛ بحث بر سر نحوه فعالیت نرم افزارهای ارتباطی در ایران موضوع جدیدی نبوده و طی دو سال گذشته بارها و بارها این مسئله از سوی نهادهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
دراین میان با وجود اینکه در گذشته به طور معول با این شبکه ها به شیوه سلبی برخورد شده و فعالیت آنها محدود می شد دولت جدید تلاش …
سرنوشت تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی در شورای عالی فضای مجازی

بک لینک رنک 5

بازی