روبات فاش کننده اطلاعات کاربران مسدود شد

روبات فاش کننده اطلاعات کاربران مسدود شد
روباتی در تلگرام که به افشای اطلاعات صاحبان 20 میلیون سیم کارت ایرانسل پرداخته بود با همکاری وزارت ارتباطات و تلگرام مسدود شد.
به گزارش «ایران»،روز پنجشنبه 10 تیرماه روباتی با نام MTNProBot دردسرهای بسیاری را برای کاربران رقم زد. داستان از این قرار است که این روبات ادعا کرد که اطلاعات صاحبان 20 میلیون سیم کارت که سه سال پیش هک شده را در اختیار دارد.روش کار با این روبات از این قرار بود که اگر کلمه help به مرکز فرمان آن ارسال می شد، این اطلاعات در صفحه تلگرام نمایان می شد:
«توجه
این روبات متصل شده به …

روبات فاش کننده اطلاعات کاربران مسدود شد

روباتی در تلگرام که به افشای اطلاعات صاحبان 20 میلیون سیم کارت ایرانسل پرداخته بود با همکاری وزارت ارتباطات و تلگرام مسدود شد.
به گزارش «ایران»،روز پنجشنبه 10 تیرماه روباتی با نام MTNProBot دردسرهای بسیاری را برای کاربران رقم زد. داستان از این قرار است که این روبات ادعا کرد که اطلاعات صاحبان 20 میلیون سیم کارت که سه سال پیش هک شده را در اختیار دارد.روش کار با این روبات از این قرار بود که اگر کلمه help به مرکز فرمان آن ارسال می شد، این اطلاعات در صفحه تلگرام نمایان می شد:
«توجه
این روبات متصل شده به …
روبات فاش کننده اطلاعات کاربران مسدود شد

دانلود ها پلاس