رمالی که با تلگرام مشکلات را حل می کند/جورکردن شوهر با ٢/۵ میلیون تومان

رمالی که با تلگرام مشکلات را حل می کند/جورکردن شوهر با ٢/۵ میلیون تومان
برای پیگیری و بررسی فعالیت های رمال های اینترنتی در مشهد سری به فضای مجازی می زنیم و به سراغ رمالانی می رویم که نعل اسب، قفل، زنجیر، چند کاسه مسی و تکه کاغذ های نیمه سوخته را رها کرده اند و برای سرکیسه کردن ساده اندیشان، با فناوری همراه شده و پا به دنیای مجازی گذاشته اند!

رمالی که با تلگرام مشکلات را حل می کند/جورکردن شوهر با ٢/۵ میلیون تومان

برای پیگیری و بررسی فعالیت های رمال های اینترنتی در مشهد سری به فضای مجازی می زنیم و به سراغ رمالانی می رویم که نعل اسب، قفل، زنجیر، چند کاسه مسی و تکه کاغذ های نیمه سوخته را رها کرده اند و برای سرکیسه کردن ساده اندیشان، با فناوری همراه شده و پا به دنیای مجازی گذاشته اند!
رمالی که با تلگرام مشکلات را حل می کند/جورکردن شوهر با ٢/۵ میلیون تومان

مدلینگ