رقابت نسخه جدید تلگرام با پیام رسان اپل

رقابت نسخه جدید تلگرام با پیام رسان اپل
تلگرام به تازگی نسخه 12/ 3 پیام رسان محبوب خود را با قابلیت هایی جدید ازجمله ماسک برای تصاویر، نوشتن روی آنها و ساخت تصاویر متحرک GIF از روی ویدئوها منتشر کرد. اینها ویژگی هایی است که اخیرا در به روزرسانی imassage اپل به این برنامه افزوده شده است و گویی حالا تلگرام در این حوزه احساس خطر کرده و در رقابت با اپل این ویژگی ها را به نسخه جدیدش افزوده است.
به گزارش فارنت، تلگرام سال گذشته قابلیت ویرایش تصاویر را به پیام رسان خود آورد و حالا نسخه دوم آن را با ویژگی هایی جدید عرضه کرده است. در ویرایشگر جدید …

رقابت نسخه جدید تلگرام با پیام رسان اپل

تلگرام به تازگی نسخه 12/ 3 پیام رسان محبوب خود را با قابلیت هایی جدید ازجمله ماسک برای تصاویر، نوشتن روی آنها و ساخت تصاویر متحرک GIF از روی ویدئوها منتشر کرد. اینها ویژگی هایی است که اخیرا در به روزرسانی imassage اپل به این برنامه افزوده شده است و گویی حالا تلگرام در این حوزه احساس خطر کرده و در رقابت با اپل این ویژگی ها را به نسخه جدیدش افزوده است.
به گزارش فارنت، تلگرام سال گذشته قابلیت ویرایش تصاویر را به پیام رسان خود آورد و حالا نسخه دوم آن را با ویژگی هایی جدید عرضه کرده است. در ویرایشگر جدید …
رقابت نسخه جدید تلگرام با پیام رسان اپل

تکست آهنگ