رضا رشیدپور بازیگر جدید فیلم قاتل اهلی مسعود کیمیایی!!

رضا رشیدپور بازیگر جدید فیلم قاتل اهلی مسعود کیمیایی!!
تدبیر24 : کانال تلگرام برنامه اینترنتی «دید در شب» که ظاهرا زیر نظر رضا رشیدپور اداره می شود، خبر داده این مجری تلویزیون هم به جمع بازیگران فیلم «قاتل اهلی» پیوسته است. اگر این خبر تایید شود، ترکیب بازیگران فیلم جدید مسعود کیمیایی از همیشه عجیب تر خواهد بود.
نقش اصلی این فیلم را پرویز پرستویی بازی خواهد کرد و در روزهای گذشته خبر پیوستن پگاه آهنگرانی، حمیدرضا آذرنگ، امید جدیدی، لعیا زنگنه و پرویز پورحسینی به این پروژه سینمایی منتشر شده بود. حالا برنامه «دید در شب» خبر داده که قرار است رشیدپور بخشی …

رضا رشیدپور بازیگر جدید فیلم قاتل اهلی مسعود کیمیایی!!

تدبیر24 : کانال تلگرام برنامه اینترنتی «دید در شب» که ظاهرا زیر نظر رضا رشیدپور اداره می شود، خبر داده این مجری تلویزیون هم به جمع بازیگران فیلم «قاتل اهلی» پیوسته است. اگر این خبر تایید شود، ترکیب بازیگران فیلم جدید مسعود کیمیایی از همیشه عجیب تر خواهد بود.
نقش اصلی این فیلم را پرویز پرستویی بازی خواهد کرد و در روزهای گذشته خبر پیوستن پگاه آهنگرانی، حمیدرضا آذرنگ، امید جدیدی، لعیا زنگنه و پرویز پورحسینی به این پروژه سینمایی منتشر شده بود. حالا برنامه «دید در شب» خبر داده که قرار است رشیدپور بخشی …
رضا رشیدپور بازیگر جدید فیلم قاتل اهلی مسعود کیمیایی!!

اسکای نیوز