رسایی: شاهد از غیب رسید

رسایی: شاهد از غیب رسید
حمید رسایی نوشت: هر چند بنای استمرار این بحث را ندارم اما برادری در کانال تلگرام خود در نقد یادداشت بنده، ادعا کرده است که نقل قول درگوشی مبنی بر منع برخی از افراد در مظان کاندیداتوری، از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب بوده است! لطفا ایشان آدرس بدهند که در کجا دفتر رهبر انقلاب چنین موضوعی را نقل کرده است؟!
http://uupload.ir/files/5ikc_photo_2016-09-17_14-01-19.jpg
یادداشت بنده به هیچ عنوان در صدد «نفی یا اثبات» انتساب نقل قولی به رهبری انقلاب نبوده چون چنین شأنی را برای خود قائل نیستم بلکه با توجه به مواض …

رسایی: شاهد از غیب رسید

حمید رسایی نوشت: هر چند بنای استمرار این بحث را ندارم اما برادری در کانال تلگرام خود در نقد یادداشت بنده، ادعا کرده است که نقل قول درگوشی مبنی بر منع برخی از افراد در مظان کاندیداتوری، از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب بوده است! لطفا ایشان آدرس بدهند که در کجا دفتر رهبر انقلاب چنین موضوعی را نقل کرده است؟!
http://uupload.ir/files/5ikc_photo_2016-09-17_14-01-19.jpg
یادداشت بنده به هیچ عنوان در صدد «نفی یا اثبات» انتساب نقل قولی به رهبری انقلاب نبوده چون چنین شأنی را برای خود قائل نیستم بلکه با توجه به مواض …
رسایی: شاهد از غیب رسید

مدلینگ