راز محبوبیت – تلگرام – در ایران

راز محبوبیت – تلگرام – در ایران
«لشکر ایرانی ها در تلگرام 48 میلیون شد». این خبری است که ابتدای هفته جاری یکی از خبرگزاری ها منتشر کرد و برخی دیگر از سایت ها نیز این آمار را باز نشر کردند.
به گزارش روزنامه ایران، این سایت خبری با اتکا به آمار سایت بین المللی alexa که میزان مراجعه ایرانیان به دو آدرس
telegram.org و telegram.me را به ترتیب 3/ 45 و 5/ 80 درصد نشان می دهد و همچنین با اتکا به آمارهای اعلام شده از سوی مدیرعامل سرویس تلگرام که به تازگی (فوریه 2016) اعلام کرده این شبکه پیام رسان 100 میلیون کاربر فعال دارد و با انجام چند …

راز محبوبیت – تلگرام – در ایران

«لشکر ایرانی ها در تلگرام 48 میلیون شد». این خبری است که ابتدای هفته جاری یکی از خبرگزاری ها منتشر کرد و برخی دیگر از سایت ها نیز این آمار را باز نشر کردند.
به گزارش روزنامه ایران، این سایت خبری با اتکا به آمار سایت بین المللی alexa که میزان مراجعه ایرانیان به دو آدرس
telegram.org و telegram.me را به ترتیب 3/ 45 و 5/ 80 درصد نشان می دهد و همچنین با اتکا به آمارهای اعلام شده از سوی مدیرعامل سرویس تلگرام که به تازگی (فوریه 2016) اعلام کرده این شبکه پیام رسان 100 میلیون کاربر فعال دارد و با انجام چند …
راز محبوبیت – تلگرام – در ایران

خرید بک لینک

wolrd press news