راز محبوبیت «تلگرام» در ایران

راز محبوبیت «تلگرام» در ایران
بنیانگذار و مدیرعامل تلگرام در توییتر خود اعلام کرده 20 درصد کاربران تلگرام را ایرانی ها تشکیل می دهند و آمار منتشر شده 80 درصدی نادرست است
سونیتا سراب پور
نیم نگاه
یکی از دلایلی که کاربران ایرانی به سمت تلگرام کشیده شدند، کندشدن پیام رسان وایبر بود، سرویسی که قبل از اختلال ایجاد شده روی آن، کاربران ایرانی زیادی از آن استفاده می کردند اما در آن زمان باز هم میزان استقبال کاربران ایرانی از وایبر قابل مقایسه با تلگرام نبود
تلگرام با قابلیت هایی که با هر به روز رسانی به آن اضافه می شود، به سرویسی …

راز محبوبیت «تلگرام» در ایران

بنیانگذار و مدیرعامل تلگرام در توییتر خود اعلام کرده 20 درصد کاربران تلگرام را ایرانی ها تشکیل می دهند و آمار منتشر شده 80 درصدی نادرست است
سونیتا سراب پور
نیم نگاه
یکی از دلایلی که کاربران ایرانی به سمت تلگرام کشیده شدند، کندشدن پیام رسان وایبر بود، سرویسی که قبل از اختلال ایجاد شده روی آن، کاربران ایرانی زیادی از آن استفاده می کردند اما در آن زمان باز هم میزان استقبال کاربران ایرانی از وایبر قابل مقایسه با تلگرام نبود
تلگرام با قابلیت هایی که با هر به روز رسانی به آن اضافه می شود، به سرویسی …
راز محبوبیت «تلگرام» در ایران

بک لینک رنک 4

تلگرام