دعای رهبر انقلاب برای بانو الهی قمشه ای

دعای رهبر انقلاب برای بانو الهی قمشه ای
افشین علاء –شاعر آئینی- در صفحه تلگرام خود از دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی و دعای ایشان برای بهبودی مهدیه الهی قمشه ای خبر داد.

دعای رهبر انقلاب برای بانو الهی قمشه ای

افشین علاء –شاعر آئینی- در صفحه تلگرام خود از دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی و دعای ایشان برای بهبودی مهدیه الهی قمشه ای خبر داد.
دعای رهبر انقلاب برای بانو الهی قمشه ای

اس ام اس جدید