دستگیری هکر تلگرامی در مازندران

دستگیری هکر تلگرامی در مازندران
متهم به هک صفحات تلگرام زنان و دختران و عامل ارسال پیام های تهدید آمیز در شبکه های اجتماعی با تلاش کارآگاهان سایبری پلیس فتا مازندران شناسایی و دستگیر شد.

دستگیری هکر تلگرامی در مازندران

متهم به هک صفحات تلگرام زنان و دختران و عامل ارسال پیام های تهدید آمیز در شبکه های اجتماعی با تلاش کارآگاهان سایبری پلیس فتا مازندران شناسایی و دستگیر شد.
دستگیری هکر تلگرامی در مازندران

پرس نیوز