داعش المپیک ریو را تهدید کرد

داعش المپیک ریو را تهدید کرد
دیروز صبح داعش کشور میزبان المپیک را تهدید کرده است. ارتش و نیروهای امنیتی برزیل به حالت آماده باش کامل در آمده اند و حالا در چند هفته مانده به آغاز رقابت های المپیک در برزیل اوضاع این کشور آمریکای جنوبی هر روز بدتر می شود. خبرگزاری های برزیل اعلام کرده اند نیروهای امنیتی برزیل پیام هایی تهدیدآمیز دریافت کرده اند. بخش IT سرویس امنیتی برزیل اعلام کرد داعش در تلگرام پیام هایی تهدیدآمیز خطاب به این کشور منتشر کرده است. براساس این گزارش، پیام ها به زبان پرتغالی و به مقصدهایی در برزیل ارسال شده اند که …

داعش المپیک ریو را تهدید کرد

دیروز صبح داعش کشور میزبان المپیک را تهدید کرده است. ارتش و نیروهای امنیتی برزیل به حالت آماده باش کامل در آمده اند و حالا در چند هفته مانده به آغاز رقابت های المپیک در برزیل اوضاع این کشور آمریکای جنوبی هر روز بدتر می شود. خبرگزاری های برزیل اعلام کرده اند نیروهای امنیتی برزیل پیام هایی تهدیدآمیز دریافت کرده اند. بخش IT سرویس امنیتی برزیل اعلام کرد داعش در تلگرام پیام هایی تهدیدآمیز خطاب به این کشور منتشر کرده است. براساس این گزارش، پیام ها به زبان پرتغالی و به مقصدهایی در برزیل ارسال شده اند که …
داعش المپیک ریو را تهدید کرد

دانلود سرا