جلسه ای شیرین با چهل تکه ای قشنگ!/ رودخانه های کوچک و بزرگی که باید به اقیانوس انقلاب بریزند/ انقلاب باید نشان بدهد که می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند

جلسه ای شیرین با چهل تکه ای قشنگ!/ رودخانه های کوچک و بزرگی که باید به اقیانوس انقلاب بریزند/ انقلاب باید نشان بدهد که می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند
به گزارش خبرگزاری فارس، سپهر خلجی مدیر روابط عمومی دفتر رهبری حاشیه نگاری دیدار منتشر نشده ۲۴/۱/۱۳۹۵ جمعی از مدیران نظام با رهبر معظم انقلاب را در صفحه کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد: سه شنبه گذشته (۲۴ فروردین ۹۵) جمعی از مسئولان فعلی و قبلی کشور در سطوح مختلف، با رهبر معظم انقلاب اسلامی […]

جلسه ای شیرین با چهل تکه ای قشنگ!/ رودخانه های کوچک و بزرگی که باید به اقیانوس انقلاب بریزند/ انقلاب باید نشان بدهد که می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند

به گزارش خبرگزاری فارس، سپهر خلجی مدیر روابط عمومی دفتر رهبری حاشیه نگاری دیدار منتشر نشده ۲۴/۱/۱۳۹۵ جمعی از مدیران نظام با رهبر معظم انقلاب را در صفحه کانال تلگرام و صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد: سه شنبه گذشته (۲۴ فروردین ۹۵) جمعی از مسئولان فعلی و قبلی کشور در سطوح مختلف، با رهبر معظم انقلاب اسلامی […]
جلسه ای شیرین با چهل تکه ای قشنگ!/ رودخانه های کوچک و بزرگی که باید به اقیانوس انقلاب بریزند/ انقلاب باید نشان بدهد که می تواند مشکلات اقتصادی را برطرف کند

بک لینک رنک 8

car