توصیۀ شهید دهه هفتادی مدافع حرم به جوانان +عکس

توصیۀ شهید دهه هفتادی مدافع حرم به جوانان +عکس
کارگرآنلاین : یک شهید دهه هفتادی مدافع حرم در صفحۀ تلگرامش جوانان را به یادگیری زبان عربی توصیه کرده است.
او در پیامی که از سوریه برای یکی از دوستانش در تلگرام ارسال کرده گفته برای برقراری ارتباط با جوانان سوری حتما نیاز به یادگیری زبان عربی هست، آنها ایرانی ها را دوست دارند اما برقراری ارتباط با آنها سخت است چون زبانشان عربی است.

توصیۀ شهید دهه هفتادی مدافع حرم به جوانان +عکس

کارگرآنلاین : یک شهید دهه هفتادی مدافع حرم در صفحۀ تلگرامش جوانان را به یادگیری زبان عربی توصیه کرده است.
او در پیامی که از سوریه برای یکی از دوستانش در تلگرام ارسال کرده گفته برای برقراری ارتباط با جوانان سوری حتما نیاز به یادگیری زبان عربی هست، آنها ایرانی ها را دوست دارند اما برقراری ارتباط با آنها سخت است چون زبانشان عربی است.
توصیۀ شهید دهه هفتادی مدافع حرم به جوانان +عکس

موزیک سرا