توصیف کف بین لبنانی از پدرزن سیدحسن

توصیف کف بین لبنانی از پدرزن سیدحسن
رونوشت : مهدی قاسم زاده در کانال تلگرامی @mahdi_ghasemzadeh نوشت:

موسوی بجنوردی سال92 با ذکر خاطره ای مدعی شده بود یک کف بین در بعلبک لبنان به او گفته “دریا پایان دارد، ولی علم تو پایان ندارد”

مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام @rooneveshtserat ارسال نمائید.

توصیف کف بین لبنانی از پدرزن سیدحسن

رونوشت : مهدی قاسم زاده در کانال تلگرامی @mahdi_ghasemzadeh نوشت:

موسوی بجنوردی سال92 با ذکر خاطره ای مدعی شده بود یک کف بین در بعلبک لبنان به او گفته “دریا پایان دارد، ولی علم تو پایان ندارد”

مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام @rooneveshtserat ارسال نمائید.
توصیف کف بین لبنانی از پدرزن سیدحسن

طاووس موزیک