تمجید سلبریتی از رفتگر و قتل او در مستی!

تمجید سلبریتی از رفتگر و قتل او در مستی!
رونوشت : صادق نیکو در کانال تلگرامی @sadeghnikooir نوشت: سلبریتی یعنی کسی که در اینستاگرام برای رفتگر شهرداری دلنوشته می نویسند ولی وقتی مست می کند در خیابان رفتگرها را زیر می گیرد!.

مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام @rooneveshtserat ارسال نمائید.

تمجید سلبریتی از رفتگر و قتل او در مستی!

رونوشت : صادق نیکو در کانال تلگرامی @sadeghnikooir نوشت: سلبریتی یعنی کسی که در اینستاگرام برای رفتگر شهرداری دلنوشته می نویسند ولی وقتی مست می کند در خیابان رفتگرها را زیر می گیرد!.

مطالب خود را برای درج در ستون “رونوشت” پایگاه خبری تحلیلی صراط از طریق بخش کامنت های همین مطلب و یا آی دی تلگرام @rooneveshtserat ارسال نمائید.
تمجید سلبریتی از رفتگر و قتل او در مستی!

سپهر نیوز