تلگرام سامانه خود را به بازی های گرافیکی مجهز می کند

تلگرام سامانه خود را به بازی های گرافیکی مجهز می کند
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «نکست وب»، مسئولین شرکت تلگرام اعلام کردند، برای ایجاد جذابیت بیشتر برای یکصد میلیون کابر خود در سرتاسر جهان، یک سری بازی های HTML۵ معرفی خواهند کرد.
 در حال حاضر ۳۰ بازی در تلگرام وجود دارد که کاربران می توانند به صورت انفرادی یا گروهی با یکدیگر بازی کنند.
 نکته قابل توجه این است که مسئولین ارشد تلگرام اعلام کرده اند که قرار است بیش از ۱۰۰ بازی دیگر به این فهرست افزوده شود که برخلاف بازی هایی که بر پایه متن هستند و در گذشته موجود بودند این بار سری جدید بازی ها دارا …

تلگرام سامانه خود را به بازی های گرافیکی مجهز می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «نکست وب»، مسئولین شرکت تلگرام اعلام کردند، برای ایجاد جذابیت بیشتر برای یکصد میلیون کابر خود در سرتاسر جهان، یک سری بازی های HTML۵ معرفی خواهند کرد.
 در حال حاضر ۳۰ بازی در تلگرام وجود دارد که کاربران می توانند به صورت انفرادی یا گروهی با یکدیگر بازی کنند.
 نکته قابل توجه این است که مسئولین ارشد تلگرام اعلام کرده اند که قرار است بیش از ۱۰۰ بازی دیگر به این فهرست افزوده شود که برخلاف بازی هایی که بر پایه متن هستند و در گذشته موجود بودند این بار سری جدید بازی ها دارا …
تلگرام سامانه خود را به بازی های گرافیکی مجهز می کند

ترانه