تغییرات گسترده برای واتس اپ در راه است

تغییرات گسترده برای واتس اپ در راه است
واتس اپ در کشورهای غربی، محبوب ترین پیام رسان به حساب می آید. این در حالی است که در کشور عزیزمان، ایران، موضوع به این حالت نیست و مسنجر تلگرام از محبوبیت بیشتری برخوردار است. امروز طبق گزارش هایی که از کشور آلمان به گوش می رسد، ظاهرا قرار است تا قابلیت های جدیدی به مسنجر واتس اپ اضافه شود. طبق اسکرین شات هایی که …

تغییرات گسترده برای واتس اپ در راه است

واتس اپ در کشورهای غربی، محبوب ترین پیام رسان به حساب می آید. این در حالی است که در کشور عزیزمان، ایران، موضوع به این حالت نیست و مسنجر تلگرام از محبوبیت بیشتری برخوردار است. امروز طبق گزارش هایی که از کشور آلمان به گوش می رسد، ظاهرا قرار است تا قابلیت های جدیدی به مسنجر واتس اپ اضافه شود. طبق اسکرین شات هایی که …
تغییرات گسترده برای واتس اپ در راه است

روزنامه ایران