تبدیل فضای مجازی به فضای کسب و کار

تبدیل فضای مجازی به فضای کسب و کار
یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر شاهد فعالیت های کاذب کاربران در فضای مجازی هستیم که می توان با برنامه ریزی های درست، این فضا را تبدیل به محیطی برای کسب و کار کرد.
اعظم سمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر مردم به جای اینکه وقت خود را صرف گشتن در کانال های سرگرم کننده بکنند می توانند به جای استفاده نامناسب از اینترنت، وقت خود را برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی بپردازند.
وی ادامه داد: در حال حاضر شبکه های اجتماعی همچون تلگرام که تبدیل به یک دهکده جهانی شده اند، مردم دنیا می …

تبدیل فضای مجازی به فضای کسب و کار

یک کارشناس فناوری اطلاعات گفت: در حال حاضر شاهد فعالیت های کاذب کاربران در فضای مجازی هستیم که می توان با برنامه ریزی های درست، این فضا را تبدیل به محیطی برای کسب و کار کرد.
اعظم سمنی در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: در حال حاضر مردم به جای اینکه وقت خود را صرف گشتن در کانال های سرگرم کننده بکنند می توانند به جای استفاده نامناسب از اینترنت، وقت خود را برای راه اندازی کسب و کارهای اینترنتی بپردازند.
وی ادامه داد: در حال حاضر شبکه های اجتماعی همچون تلگرام که تبدیل به یک دهکده جهانی شده اند، مردم دنیا می …
تبدیل فضای مجازی به فضای کسب و کار

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان