بندبازی برفراز آبشار کالیفرنیا+عکس

بندبازی برفراز آبشار کالیفرنیا+عکس
رکنا: ورزشکار زن امریکایی با انجام حرکات شگفت انگیز بر فراز آبشار یوسمیت در کالیفرنیا چشمان هزاران نفر را خیره کرد
«کیمبرلی وگلین» که سال هاست یوگا انجام می دهد روی طنابی نازک حرکات کششی و مدیتیشن انجام داد.این زن ماجـــــــــــــراجو می گوید علاوه بر تمرین های تمرکزی یوگا حدود دو سال است که بند بازی کرده وانجام این تمرین ها به حفظ تعادل وی روی طناب نازک بسیار کمک کرده است برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.

بندبازی برفراز آبشار کالیفرنیا+عکس

رکنا: ورزشکار زن امریکایی با انجام حرکات شگفت انگیز بر فراز آبشار یوسمیت در کالیفرنیا چشمان هزاران نفر را خیره کرد
«کیمبرلی وگلین» که سال هاست یوگا انجام می دهد روی طنابی نازک حرکات کششی و مدیتیشن انجام داد.این زن ماجـــــــــــــراجو می گوید علاوه بر تمرین های تمرکزی یوگا حدود دو سال است که بند بازی کرده وانجام این تمرین ها به حفظ تعادل وی روی طناب نازک بسیار کمک کرده است برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.
بندبازی برفراز آبشار کالیفرنیا+عکس

مجله اینترنتی