برنامه نویسان تلگرام، مسبب قطعی های اخیر!

برنامه نویسان تلگرام، مسبب قطعی های اخیر!
به روزرسانی های اخیر پس از نصب Bot API 2.0 و ادیت هسته اصلی اپلیکیشن تلگرام توسط برنامه نویسان این مجموعه دلیل اختلالات چندروزه است.

برنامه نویسان تلگرام، مسبب قطعی های اخیر!

به روزرسانی های اخیر پس از نصب Bot API 2.0 و ادیت هسته اصلی اپلیکیشن تلگرام توسط برنامه نویسان این مجموعه دلیل اختلالات چندروزه است.
برنامه نویسان تلگرام، مسبب قطعی های اخیر!

فروش بک لینک

سپهر نیوز