برانکو رهبر مخالفان من است

برانکو رهبر مخالفان من است
سرمربی تیم ملی در گفتگویی تازه درباره ابعاد و دلایل لغو اردوی تیم ملی صحبت کرد و گفت بدون حمایت باشگاه ها برنامه اش را پیش نخواهد برد.
به گزارش رویش نیوز به نقل از “ورزش سه”، کی روش در یک گفتگوی 10 دقیقه ای که از طریق تلگرام رسمی تیم ملی منتشر شده با ناراحتی از لغو اردوی تیم ملی حرف می زند.
6 ماه پیش برنامه ریزی کرده بودیم
در بیانیه رسمی فدراسیون همه چیز آورده شده و من چیز زیادی نمی توانم به این موضوع اضافه کنم. شما باید بیانیه را بخوانید و اطلاعات آن را به ذهن بسپارید، این موضوع بسیار شفاف است …

برانکو رهبر مخالفان من است

سرمربی تیم ملی در گفتگویی تازه درباره ابعاد و دلایل لغو اردوی تیم ملی صحبت کرد و گفت بدون حمایت باشگاه ها برنامه اش را پیش نخواهد برد.
به گزارش رویش نیوز به نقل از “ورزش سه”، کی روش در یک گفتگوی 10 دقیقه ای که از طریق تلگرام رسمی تیم ملی منتشر شده با ناراحتی از لغو اردوی تیم ملی حرف می زند.
6 ماه پیش برنامه ریزی کرده بودیم
در بیانیه رسمی فدراسیون همه چیز آورده شده و من چیز زیادی نمی توانم به این موضوع اضافه کنم. شما باید بیانیه را بخوانید و اطلاعات آن را به ذهن بسپارید، این موضوع بسیار شفاف است …
برانکو رهبر مخالفان من است

بازی