باشگاه استقلال: یادتان رفته دو بار با پاس گل فرزاد دربی را بردیم؟

باشگاه استقلال: یادتان رفته دو بار با پاس گل فرزاد دربی را بردیم؟
در تمرین استقلال یکی از هواداران با مشت به صورت فرزاد مجیدی زد که این ضربه، حاصل جدال لفظی هواداران با چند نفر از اعضای کادر فنی تیم درباره باخت سنگین در دربی بود. باشگاه استقلال نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و در کانال تلگرام خود نوشت: «اتفاقی که در تمرین صبح یکشنبه استقلال افتاد، تلخ و ناراحت کننده بود. جدا از ناراحتی و دلخوری تعدادی از هواداران، برخوردی که با سرپرست تیم صورت گرفت نیز بسیار زشت و ناپسند بود. طبیعی است که همه هواداران استقلال از شکست مقابل حریف سنتی، غمگین و حتی عصبانی باشند اما …

باشگاه استقلال: یادتان رفته دو بار با پاس گل فرزاد دربی را بردیم؟

در تمرین استقلال یکی از هواداران با مشت به صورت فرزاد مجیدی زد که این ضربه، حاصل جدال لفظی هواداران با چند نفر از اعضای کادر فنی تیم درباره باخت سنگین در دربی بود. باشگاه استقلال نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و در کانال تلگرام خود نوشت: «اتفاقی که در تمرین صبح یکشنبه استقلال افتاد، تلخ و ناراحت کننده بود. جدا از ناراحتی و دلخوری تعدادی از هواداران، برخوردی که با سرپرست تیم صورت گرفت نیز بسیار زشت و ناپسند بود. طبیعی است که همه هواداران استقلال از شکست مقابل حریف سنتی، غمگین و حتی عصبانی باشند اما …
باشگاه استقلال: یادتان رفته دو بار با پاس گل فرزاد دربی را بردیم؟

فروش بک لینک

استخدام