انتقاد تند به ملی پوش پرسپولیس؛ این مخفی کاری ها لازم بود؟!

انتقاد تند به ملی پوش پرسپولیس؛ این مخفی کاری ها لازم بود؟!
خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :
حسین قدوسی سردبیر روزنامه پیروزی در کانال تلگرام این روزنامه نوشت: مهدی طارمی بلافاصله پس از اتمام لیگ از طریق وکیلش به باشگاه اعلام کرد: می خواهم به اروپا بروم. فکر جایگزین باشید و روی من حساب نکنید. طارمی پیشنهادات لالیگا و بوندس لیگایی اش رسمی نشد، باشگاه هم در جذب جانشین او ناکام بود و گزینه ای هم در بازار نبود.
پیشنهاد پیروزی مبنی بر مذاکره با طارمی، اصرار هواداران، رایزنی هدایتی و نهایتا مذاکره و توافق رسمی طاهری با طارمی منجر به ماندن اقای گل شد. …

انتقاد تند به ملی پوش پرسپولیس؛ این مخفی کاری ها لازم بود؟!

خبرگزاری فوتبال ایران پارس فوتبال دات کام :
حسین قدوسی سردبیر روزنامه پیروزی در کانال تلگرام این روزنامه نوشت: مهدی طارمی بلافاصله پس از اتمام لیگ از طریق وکیلش به باشگاه اعلام کرد: می خواهم به اروپا بروم. فکر جایگزین باشید و روی من حساب نکنید. طارمی پیشنهادات لالیگا و بوندس لیگایی اش رسمی نشد، باشگاه هم در جذب جانشین او ناکام بود و گزینه ای هم در بازار نبود.
پیشنهاد پیروزی مبنی بر مذاکره با طارمی، اصرار هواداران، رایزنی هدایتی و نهایتا مذاکره و توافق رسمی طاهری با طارمی منجر به ماندن اقای گل شد. …
انتقاد تند به ملی پوش پرسپولیس؛ این مخفی کاری ها لازم بود؟!

مرکز فیلم