امیر داعش در لبنان بازداشت شد

امیر داعش در لبنان بازداشت شد
به گزارش «دیارباران» ، طی یک عملیات ویژه اطلاعات لبنان در اردوگاه فلسطینی «عین حلوه» ، «عماد یاسین» امیر داعش بازداشت شد.
«منیر المقدح» فرمانده نیروهای امنیتی مشترک فلسطینی در لبنان در گفت وگو با شبکه «الجدید» تاکید کرد عماد یاسین در یک عملیات برق آسا دستگیر شده است.
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید

امیر داعش در لبنان بازداشت شد

به گزارش «دیارباران» ، طی یک عملیات ویژه اطلاعات لبنان در اردوگاه فلسطینی «عین حلوه» ، «عماد یاسین» امیر داعش بازداشت شد.
«منیر المقدح» فرمانده نیروهای امنیتی مشترک فلسطینی در لبنان در گفت وگو با شبکه «الجدید» تاکید کرد عماد یاسین در یک عملیات برق آسا دستگیر شده است.
برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید
امیر داعش در لبنان بازداشت شد

ماشین های جدید