امکانات جدید واتس آپ به تقلید از پیام رسان های موبایلی دیگر

امکانات جدید واتس آپ به تقلید از پیام رسان های موبایلی دیگر
ایتنا – واتس برای ماندن در بازار پیام رسان های موبایلی از خدمات دیگر پیام رسان ها مانند اینستاکرام، اسنپ چت ،تلگرام و … کپی برداری می کند.

امکانات جدید واتس آپ به تقلید از پیام رسان های موبایلی دیگر

ایتنا – واتس برای ماندن در بازار پیام رسان های موبایلی از خدمات دیگر پیام رسان ها مانند اینستاکرام، اسنپ چت ،تلگرام و … کپی برداری می کند.
امکانات جدید واتس آپ به تقلید از پیام رسان های موبایلی دیگر

خبرگزاری مهر