المپیک ریو همچنان تهدید می شود و تلفات می دهد

المپیک ریو همچنان تهدید می شود و تلفات می دهد
به گزارش خبرنگار  حوزه فوتبال و فوتسال گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان ؛در فاصله کوتاه باقی مانده به المپیک هر رو اخبار جسته گریخته و ناگواری از ریو به گوش می رسد که بر شدت نگرانی ها می افزاید.
در تازه ترین شکل تهدید ها نیز گروه تروریسیتی داعش پیش از شروع بازی های المپیک 2016 ریو یک شبکه جدید را در تلگرام به زبان پرتغالی راه انداخت و در آن برزیل را هدف بعدی حملات تروریستی خود معرفی کرد.
رئیس سازمان مبارزه با ترور برزیل در این باره تصریح کرد:داعش به دنبال اعمال خرابکارانه در برزیل است و باید به خوبی …

المپیک ریو همچنان تهدید می شود و تلفات می دهد

به گزارش خبرنگار  حوزه فوتبال و فوتسال گروه ورزش باشگاه خبرنگاران جوان ؛در فاصله کوتاه باقی مانده به المپیک هر رو اخبار جسته گریخته و ناگواری از ریو به گوش می رسد که بر شدت نگرانی ها می افزاید.
در تازه ترین شکل تهدید ها نیز گروه تروریسیتی داعش پیش از شروع بازی های المپیک 2016 ریو یک شبکه جدید را در تلگرام به زبان پرتغالی راه انداخت و در آن برزیل را هدف بعدی حملات تروریستی خود معرفی کرد.
رئیس سازمان مبارزه با ترور برزیل در این باره تصریح کرد:داعش به دنبال اعمال خرابکارانه در برزیل است و باید به خوبی …
المپیک ریو همچنان تهدید می شود و تلفات می دهد

پسورد نود 32 ورژن 8

آخرین اخبار ورزشی