استخدام کارشناس فروش با روابط عمومی بالا در مرکز آهن در اصفهان

استخدام کارشناس فروش با روابط عمومی بالا در مرکز آهن در اصفهان
مرکز آهن در راستای تکمیل کادر فروش خود از واجدین شرایط در اصفهان دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
کارشناس فروش
خانم
با روابط عمومی بالا سابقه فروش جهت کار در دفتر فروش آهن آلات ترجیحا رشته های مدیریت و بازرگانی

داوطلبان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل یا شماره تلگرام زیر ارسال کنند.
tel: 09133123526
email: info@markazeahan.com

استخدام کارشناس فروش با روابط عمومی بالا در مرکز آهن در اصفهان

مرکز آهن در راستای تکمیل کادر فروش خود از واجدین شرایط در اصفهان دعوت به همکاری می نماید.

عنوان شغلی جنسیت شرایط احراز
کارشناس فروش
خانم
با روابط عمومی بالا سابقه فروش جهت کار در دفتر فروش آهن آلات ترجیحا رشته های مدیریت و بازرگانی

داوطلبان واجد شرایط رزومه خود را به ایمیل یا شماره تلگرام زیر ارسال کنند.
tel: 09133123526
email: info@markazeahan.com
استخدام کارشناس فروش با روابط عمومی بالا در مرکز آهن در اصفهان

شبکه خانگی