استخدام مرکز تجاری معتبر

استخدام مرکز تجاری معتبر
یک مرکز تجاری معتبر در تهران در نظر دارد جهت تامین نیروهای مورد نیاز خود،استخدام نماید.
 ردیف عنوان شغلی
۱
متخصص نرم افزار مسلط به کامپیوتر

۲
نگهبان پارکینگ

متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند.
آیا مطمئنید که رزومه شما حرفه ای ترین و جذاب ترین رزومه برای این کارفرما است؟ کلیک کنید…‬
آدرس ایمیل: hajebik@gmail.com
تلفن: (تلگرام) 09214088364

استخدام مرکز تجاری معتبر

یک مرکز تجاری معتبر در تهران در نظر دارد جهت تامین نیروهای مورد نیاز خود،استخدام نماید.
 ردیف عنوان شغلی
۱
متخصص نرم افزار مسلط به کامپیوتر

۲
نگهبان پارکینگ

متقاضیان محترم می توانند رزومه خود را به آدرس ایمیل یا تلگرام زیر ارسال نمایند.
آیا مطمئنید که رزومه شما حرفه ای ترین و جذاب ترین رزومه برای این کارفرما است؟ کلیک کنید…‬
آدرس ایمیل: hajebik@gmail.com
تلفن: (تلگرام) 09214088364
استخدام مرکز تجاری معتبر

استخدام آموزش و پرورش