استخدام عکاس و گرافیست

استخدام عکاس و گرافیست
ردیف
عنوان شغلی
مسئولیت ها
شرایط احراز

۱
عکاس و گرافیست
عکاسی صنعتی و مدلینگ از محصولات برای قرار گرفتن در فروشگاه اینترنتی
خلق طرح های گرافیکی برای قرار گرفتن در وب سایت، اینستاگرام و تلگرام که از جذابیت بصری و محتوایی مورد نظر برخوردار باشد
خلق طرح های گرافیکی با استفاده از عکس های ترکیبی از محصولات
تهیه فیلم های تبلیغاتی از محصولات
تسلط کامل به نرم افزارهای
Corel ، photoshop ، illustrator
توانایی درک نیازهای شرکت و ایجاد طرح ها نوآورانه بر همین اساس
داشتن خلاقیت و ذوق هنری
تسلط معقو …

استخدام عکاس و گرافیست

ردیف
عنوان شغلی
مسئولیت ها
شرایط احراز

۱
عکاس و گرافیست
عکاسی صنعتی و مدلینگ از محصولات برای قرار گرفتن در فروشگاه اینترنتی
خلق طرح های گرافیکی برای قرار گرفتن در وب سایت، اینستاگرام و تلگرام که از جذابیت بصری و محتوایی مورد نظر برخوردار باشد
خلق طرح های گرافیکی با استفاده از عکس های ترکیبی از محصولات
تهیه فیلم های تبلیغاتی از محصولات
تسلط کامل به نرم افزارهای
Corel ، photoshop ، illustrator
توانایی درک نیازهای شرکت و ایجاد طرح ها نوآورانه بر همین اساس
داشتن خلاقیت و ذوق هنری
تسلط معقو …
استخدام عکاس و گرافیست

شهر خبر