اتفاق تازه ای که کی روش رقم زد

اتفاق تازه ای که کی روش رقم زد
گروه ورزشی « تیتریک »، کارلوس کی روش از طریق فیسبوک خود خبر خوشی به هواداران داد و نوشت که اشکان دژاگه به بازی روز پنجشنبه می رسد.
 اینکه کی روش از طریق اینستاگرام این خبر را به هواداران تیم ملی داد، اتفاق تازه ای بود چراکه او عادت ندارد از طریق فیسبوک خود اخبار تیم ملی را اعلام کند.
اما چه شد که کی روش تصمیم گرفت خبری از تیم ملی را در فیسبوک خود اعلام کند؟ ماجرا از این قرار است که فدراسیون از او خواسته که اخبار تیم ملی به جای کانال تلگرام تیم ملی، از طریق سایت فدراسیون فوتبال اعلام شود اما کی …

اتفاق تازه ای که کی روش رقم زد

گروه ورزشی « تیتریک »، کارلوس کی روش از طریق فیسبوک خود خبر خوشی به هواداران داد و نوشت که اشکان دژاگه به بازی روز پنجشنبه می رسد.
 اینکه کی روش از طریق اینستاگرام این خبر را به هواداران تیم ملی داد، اتفاق تازه ای بود چراکه او عادت ندارد از طریق فیسبوک خود اخبار تیم ملی را اعلام کند.
اما چه شد که کی روش تصمیم گرفت خبری از تیم ملی را در فیسبوک خود اعلام کند؟ ماجرا از این قرار است که فدراسیون از او خواسته که اخبار تیم ملی به جای کانال تلگرام تیم ملی، از طریق سایت فدراسیون فوتبال اعلام شود اما کی …
اتفاق تازه ای که کی روش رقم زد

لردگان