آیا تلگرام یا دیگر شبکه ها هک شدنی هستند؟

آیا تلگرام یا دیگر شبکه ها هک شدنی هستند؟
در تازه ترین شایعه ای که توسط یک فایل صوتی پخش شده و دست به دست می شود یک شخص ادعا می کند که تلگرام یکی از دوستان نزدیک وی، تنها با کپی یک کد عددی هک شده است و سعی به هشدار دادن به کاربران دیگر با تشریح این موضوع دارد.
به گزارش تحلیل ایران اما آیا به راستی نیازی به هشدار در این رابطه هست؟ آیا واقعا روشی که در این فایل صوتی به آن اشاره می شود امکان پذیر است؟ روشی که این شخص به آن اشاره می کند و مدعی است که تلگرام دوستان او با این روش هک شده به این صورت است که یک شخص (غریبه یا حتی یک …

آیا تلگرام یا دیگر شبکه ها هک شدنی هستند؟

در تازه ترین شایعه ای که توسط یک فایل صوتی پخش شده و دست به دست می شود یک شخص ادعا می کند که تلگرام یکی از دوستان نزدیک وی، تنها با کپی یک کد عددی هک شده است و سعی به هشدار دادن به کاربران دیگر با تشریح این موضوع دارد.
به گزارش تحلیل ایران اما آیا به راستی نیازی به هشدار در این رابطه هست؟ آیا واقعا روشی که در این فایل صوتی به آن اشاره می شود امکان پذیر است؟ روشی که این شخص به آن اشاره می کند و مدعی است که تلگرام دوستان او با این روش هک شده به این صورت است که یک شخص (غریبه یا حتی یک …
آیا تلگرام یا دیگر شبکه ها هک شدنی هستند؟

دانلود فیلم جدید