آپدیت جدید تلگرام: امکان انجام بازی های آنلاین بین کاربران

آپدیت جدید تلگرام: امکان انجام بازی های آنلاین بین کاربران
در زمان کوتاهی که از انتشار نسخه ی ۳.۱۲ تلگرام می گذرد این اپلیکیشن بروزرسانی جدیدی را با شماره نسخه ی ۳.۱۳ منتشر کرده که ویژگی جالب Game به آن اضافه شده است.

آپدیت جدید تلگرام: امکان انجام بازی های آنلاین بین کاربران

در زمان کوتاهی که از انتشار نسخه ی ۳.۱۲ تلگرام می گذرد این اپلیکیشن بروزرسانی جدیدی را با شماره نسخه ی ۳.۱۳ منتشر کرده که ویژگی جالب Game به آن اضافه شده است.
آپدیت جدید تلگرام: امکان انجام بازی های آنلاین بین کاربران

مد روز