آمار دهی غلط سیاست مداران برای انتخابات

آمار دهی غلط سیاست مداران برای انتخابات
به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی هشدار نیوزبه نقل از تسنیم، محسن جلال پور در کانل تلگرام خود یادداشتی با عنوان “بلای بزرگ” بدین شرح نوشت : آن چه رهبر انقلاب درباره دوگانگی آمارهای اقتصادی مطرح و از آن به عنوان بلای بزرگ یاد کردند،بدون شک یکی از مهم ترین مطالبات فعالان اقتصادی در سال های گذشته بوده است.این بلای بزرگ سال های طولانی است که در جان اقتصاد ایران رخنه کرده و امروز تبدیل به یک مانع اساسی برای رسیدن به شفافیت اقتصادی شده است.
سیاستمداران فکر می کنند، اگر عملکرد بخش هایی از اقتصاد منفی یا مثبت …

آمار دهی غلط سیاست مداران برای انتخابات

به گزارش خبرنگار بخش بازرگانی هشدار نیوزبه نقل از تسنیم، محسن جلال پور در کانل تلگرام خود یادداشتی با عنوان “بلای بزرگ” بدین شرح نوشت : آن چه رهبر انقلاب درباره دوگانگی آمارهای اقتصادی مطرح و از آن به عنوان بلای بزرگ یاد کردند،بدون شک یکی از مهم ترین مطالبات فعالان اقتصادی در سال های گذشته بوده است.این بلای بزرگ سال های طولانی است که در جان اقتصاد ایران رخنه کرده و امروز تبدیل به یک مانع اساسی برای رسیدن به شفافیت اقتصادی شده است.
سیاستمداران فکر می کنند، اگر عملکرد بخش هایی از اقتصاد منفی یا مثبت …
آمار دهی غلط سیاست مداران برای انتخابات

گوشی موبایل