Posts Tagged ““خودرو””

نامه مدیرعامل “خودرو” جعلی است/ سهامداران احتیاط کنند!

By |

نامه مدیرعامل “خودرو” جعلی است/ سهامداران احتیاط کنند!این نامه جعلی در حالی در فضای تلگرام دست به دست می چرخد که معاون اول رییس جمهوری اصلاحیه تبصره (3) ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104قانون…

Read more »