Posts Tagged ““دفاعیات”

راه اندازی کانال تلگرام “دفاعیات احمدی نژاد”

By |

راه اندازی کانال تلگرام “دفاعیات احمدی نژاد”روز نو :  فصل انتخابات که نزدیک می شود تحرکات در میان گروه ها و جناح های سیاسی هم بالا می گیرد. رسانه ها خط مقدم هستند. به گزارش روز نو، این روزها هواداران محمود احمدی نژاد بیش از گذشته مشغول دفاع از رییس دولتی هستند که متهم است…

Read more »