Posts Tagged ““جوانان””

چرا “جوانان” وابسته به تلگرام هستند؟

By |

چرا “جوانان” وابسته به تلگرام هستند؟یک جامعه شناس معتقد است، دلیل اینکه جوانان ایرانی بخش زیادی از زمان خود را در شبکه های اجتماعی می گذرانند این است که می توانند در این شبکه ها دیده شوند و مورد تایید قرار گیرند. اسماء پیری به مناسبت هفته جوان با اشاره به گسترش شبکه های اجتماعی…

Read more »