Posts Tagged “ شد؟”

 چرا علت فوت مهرداد اولادی اعلام شد؟

By |

 چرا علت فوت مهرداد اولادی اعلام شد؟در هفته های گذشته شایعاتی از جمله خودکشی به عنوان علت مرگ «مهرداد اولادی» به افکار عمومی راه یافت و پرسش ها و ابهاماتی به همراه داشت. به گزارش تیتر امروز ، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مورخ 19/2/95 در خصوص آخرین وضعیت پرونده مهرداد اولادی گفت:…

Read more »